פרידנזון

ייעוד: מרכז הפצה לוגיסטי ומשרדים
מיקום: פארק נמלי ישראל – אשדוד
שטח: 11,000 מ"ר

הקמת מרכז הפצה לוגיסטי ומשרדים בשיטת תכנון ביצוע.

חברת פרידנזון מספקת שירותי שילוח, אחסנה וניהול השרשרת הלוגיסטית.
בשנת 2013 הקימה חברת א.מסילתי מרכז לוגיסטי עבור חברת פרידנזון בשטח שגודלו 6,000 מ"ר.
שלב זה של הפרויקט כלל בניית קונסטרוקציית פלדה במפתחים גדולים, התקנת מערכת מידוף חדשנית והקמה של מוסך טיפולי לצי הרכב של החברה.
עם התרחבות פעילותה של חברת פרידנזון התעורר הצורך בביצוע תוספת למבנה. בשלב ב' הוקם מבנה נוסף בשטח שגודלו 5,000 מ"ר.
התאמת המבנה החדש למבנה הקיים הצריכה היערכות מיוחדת ברמת התכנון.
ממשק החיבור בין המבנים הינו קריטי בכל הנוגע לשילוב המערכות הקיימות למערכות החדשות, התאמת החיפויים החיצוניים ויצירת סינרגיה בין מערכות החירום של שני המבנים.