מנופי אבי

ייעוד: מרכז לוגיסטי
מיקום: אשדוד
שטח: 4,500 מ"ר

הקמת מרכז לוגיסטי בשיטת תכנון ביצוע.

חברת מנופי אבי עוסקת במתן שירותי הרמה והנפה, לרבות השכרת שרותי מנופים, השכרה ומכירה של במות הרמה, שינוע והובלה כבדה, העברת מפעלים וכו'.
המרכז הלוגיסטי הוקם בתוך שטח תפעולי קיים ופעיל. הדבר הצריך היערכות לוגיסטית , תיאומים מול גורמים שונים וגמישות בעבודה על מנת למנוע הפרעה לעבודה השוטפת.