מיטב רטבים ותעשיות מזון

ייעוד: מפעל ומרכז הפצה
מיקום: אזור תעשייה אשדוד
שטח: 6,500 מ"ר

מיטב רטבים הינה יצרנית של רטבים ומוצרים למטבח המוסדי. הקמת מפעל ומרכז הפצה חדישים באה כמענה לצמיחה והתפתחות החברה.
הפרויקט כולל הקמת משרדים, מפעל ומחסנים בשיטת תכנון ביצוע.
המפעל נבנה בשטח בו קיים מבנה ישן, דבר שהצריך עבודות הריסה.
במפעל הותקנו מערכות ניקוז ייחודיות לטיפול בשפכים בשל דרישות מחמירות של משרד הבריאות. כמו כן, בוצע שימוש במערכות איטום מתקדמות.
בנוסף, תכננה החברה את מערכות החשמל במפעל כמענה לדרישות החשמל המורכבות והחדשניות להן נדרש המפעל.