כץ משלוחים(ברנר לוגיסטיקה)

ייעוד: מרכז הפצה ולוגיסטיקה
מיקום: גבעת ברנר
שטח: 13,500 מ"ר

הקמת מרכז הפצה ולוגיסטיקה בשיטת תכנון ביצוע.

חברת "כץ" מעניקה שירות משלוחים בכל רחבי הארץ תוך 24 שעות.
הפרויקט כלל הקמת מטה לקבוצה בשטח של 2,500 מ"ר ומבנה אחסנה והפצה בשטח 11,000 מ"ר.
במסגרת הפרויקט תוכננו והוקמו רציפי הפצה ועמדות העמסה, נבנתה תשתית לממיינת חבילות בטכנולוגיה חדשנית ונוצקה רצפת בטון מדויקת לשטח האחסון.