אוטומטיקה

ייעוד: מפעל ייצור
מיקום: אזור תעשייה כפר סבא
שטח: 3,500 מ"ר

אוטומטיקה הנדסה וטכנולוגיה מתמחה בבניית מערכות מכניות ואלקטרו-מכניות למכונות.
הקמת מפעל החברה כללה בניית תשתית ייצור מתקדמת בשני מפלסים: גלריה היקפית, הכנות להתקנת עגורנים לאורך פס הייצור ולציוד הרכבה נוסף.
הפרויקט התנהל בשעות עבודה לא שגרתיות ונעשתה היערכות לוגיסטית מיוחדת על מנת לעמוד בנהלי אזור תעשייה ולצמצם למינימום את ההפרעה למבנים שכנים.