כתובת להגעה

  אזה"ת תנובות
  בית י.ת.ב
  קומה 3 א'

  כתובת למשלוח דואר

  ת.ד. 41 כפר יונה, מיקוד 4035001

  מזכירות והנהלה

  טל: 09-8784111 שלוחה 1
  פקס: 09-8784114
  office@mecilaty.co.il

  מחלקת כספים

  שעות עבודה: א,ג,ה 09:00-15:00
  טל: 09-8784111 שלוחה 2
  דוא"ל: natali@mecilaty.co.il

  מחלקת מכרזים

  טל: 09-8784111 שלוחה 3
  דוא"ל:adi.z@mecilaty.co.il

  מחלקת רכש

  טל: 09-8784111 שלוחה 4
  דוא"ל: etwall@mecilaty.co.il

  close
  נגישות