כתובת להגעה

אזה"ת תנובות
בית י.ת.ב
קומה 3 א'

כתובת למשלוח דואר

ת.ד. 41 כפר יונה, מיקוד 4035001

מזכירות והנהלה

טל: 09-8784111 שלוחה 1
פקס: 09-8784114
office@mecilaty.co.il

מחלקת כספים

שעות עבודה: א,ג,ה 09:00-15:00
טל: 09-8784111 שלוחה 2
דוא"ל: natali@mecilaty.co.il

מחלקת מכרזים

טל: 09-8784111 שלוחה 3
דוא"ל: siona@mecilaty.co.il

מחלקת רכש

טל: 09-8784111 שלוחה 4
דוא"ל: etwall@mecilaty.co.il

close
נגישות